กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ILG Innovation Leadership For Global Competitiveness  https://www.facebook.com/pacapol.anurit/posts/10215201231094528 https://www.facebook.com/SiamUILG/ http://goodnew.virtualsiamu.com/archives/8951   ILG I... Read more

กิจกรรม/คณะวิชา

โครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดย ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ  สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

โครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดย ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขตภาษีเจริญ

โครงการ จิตอาสามหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน โดย ทปอ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม ชาวชุมชนหลังมหาวิทยาลัยสยาม ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริ สำนักระบายน้ำ สำนักงานเขต... Read more

SCA ปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

SCA ปันรอยยิ้ม ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อาจารย์พิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐการกิจ คณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA พร้อมด้วยอาจารย์กนกนัส ตู้จินดา รองคณบดีวิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA ให้การ... Read more

ความร่วมมือ

หน่วยงาน