ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/คณะวิชา

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

พิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แกนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 3 วันที่ 18... Read more

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานการผลิตยา บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ศึกษาดูงานการผลิตยา บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด โดยคุณกุลวุฒิ วนาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับ แ... Read more

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561

การอบรมหลักสูตร ILG รุ่นที่ 2 สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 7 เมษายน 2561 ณ โรงแรมอนันตรา ถ.ราชดำริ บรรยายในหัวข้อเรื่อง  – AI Impact to Thailand : ผลกระท... Read more

ความร่วมมือ

หน่วยงาน