ประชาสัมพันธ์

กิจกรรม/คณะวิชา

ASTC2018-ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบัน

ASTC2018-ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ระหว่างสถาบัน

อาจารย์และนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมมหาวิทยาลัยเครือข่าย 9 สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเทคโลยีพระจอมเกล้าพ... Read more

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

รับตรงสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษา

ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทุนการศึกษาสำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2... Read more

ความร่วมมือ

หน่วยงาน