กิจกรรม

กิจกรรม

UBIS

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป จัดโครงการ “การพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ” วันที่ 16 มีนาคม 2561 ณ. มหาวิทยาลัยสยาม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 12 ชั้น 5 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากสำนักงานคณะกรรมการกา... Read more

กิจกรรม/คณะวิชา

มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

มหาวิทยาลัยสยาม โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการศึกษาแก่เยาวชนไทย มอบทุนการศึกษา นักเรียนในจังหวัดสงขลา

อาจารย์ศุภณัฐ กอบกุลกัลยกร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยสยาม โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช (อธิการบดี) และ วิทยาลัยดนตรีและศิลปะการแสดง SCA โดย นายพิสิษฏ์พงศ์ วรเศรษฐก... Read more

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 ณ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ผลการแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบาลแห่งประเทศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยามได้ 3 เหรียญทองแดง จากวอลเล่ย์บอล แบดมินตัน และเปตอง การแข่งขันกีฬาสถาบันพยาบ... Read more

ร่วมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 จัดโดย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ร่วมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 จัดโดย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

ร่วมเดินการกุศล “ก้าวนี้เพื่อน้อง” ครั้งที่ 3 จัดโดย มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 21 ม.ค. 2561 ณ บริเวณรอบพระบรมมหาราชวัง : เวลา 07.00 น. พระเจ้าวรวงศ์เ... Read more

ความร่วมมือ

หน่วยงาน

Copyright © 2017 Siam University. This work by Siam University